Nabízíme geodetické služby

kompletní služby týkající se oboru Geodézie a kartografie.

Polohopisné a výškopisné plány

Tato služba je vždy závislá na idividuální potřebě objednatele.
Nejdůležitějším kritériem je účel daného plánu - přesnost a detaily vyhotovení zakázky.

Zaměření se provádí

  • polohově v systému JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě katastrální)
  • výškově v systému Bpv (Balt po vyrovnání)


Polohopisný a výškopisný plán vyhotovujeme v papírové podobě a digitálně na CD.

Digitální výstup přizpůsobujeme potřebám objednatele.
V této oblasti velmi často spolupracujeme s projektanty. Nabízíme výstupy do všech obyvyklých grafických formátů (*.dgn, *.dwg, *.dxf, *.gkr, apod.)

Kontakt

Geodetická kancelář
Lidická 733
Vlašim, 25801

Ing. Kristýna Líznerová
Tel.: +420 737 914 415
E-mail: kristyna.liznerova@seznam.cz

Jaroslav Lízner
Tel.: +420 603 150 122
E-mail: liznerovi@seznam.cz