Nabízíme geodetické služby

kompletní služby týkající se oboru Geodézie a kartografie.

Geometrické plány (GP)

  • vyznačení budovy (rodinný dům, rekreační zařízení, bazén,...)
  • rozdělení pozemku
  • změna hranice pozemku
  • vyznačení vodního díla
  • vytyčení hranic pozemku (parcely KN i ZE)
  • věcná břemena


GP je dokument nutný k zápisu změn na katastrálním úřadu.
U stavby je nezbytnou součástí pro kolaudaci, u změny vlastnictví pozemků je podklad pro vyhotovení všech druhů smluv.

Ke geometrickému plánu poskytujeme vždy ZDARMA odborné poradenství v oboru katastru nemovitostí.

Kontakt

Geodetická kancelář
Erbenova 1033
Vlašim, 25801

Ing. Kristýna Dušková
Tel.: +420 737 914 415
E-mail 1: kristyna.liznerova@seznam.cz
E-mail 2: duskovageodet@seznam.cz


Geodetická kancelář
Lidická 733
Vlašim, 25801

Jaroslav Lízner
Tel.: +420 603 150 122
E-mail: liznerovi@seznam.cz